Logowanie

Informacje o pracowniku: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
Andrzej Kołodziejczyk
Stanowisko:Prodziekan ds. Nauki, profesor nadzwyczajny
Wydział:Wydział Fizyki (Faculty of Physics)
Zakład naukowy:II. Optyki i Fotoniki
Pracownia:Optycznego Przetwarzania Informacji
Pokój:135b
Telefon:22 234 7977
Adres e-mail:kolodz@if.*
Strona WWW:Brak
CV:Pobierz plik
Przedmioty:- Laboratorium informatyki optycznej (WF)
- Optyka fourierowska (WF)
- Podstawy optyki (WF)